Står du med et kort eller længerevarende behov for en medarbejder på leder- eller projektleder niveau, kan Porthos Group tilbyde virksomheden erfarne ressourcer på interim basis.
 
 

Hvad er Interim ledelse

Interim management betyder ansættelse af en midlertidig leder eller projektleder.
 
Med ansættelse af en interim leder, får du ro til at finde den nye medarbejder, uden at det påvirker virksomhedens daglige drift. Vi ved at nøglemedarbejdere kan være svære at erstatte med kort varsel, da deres arbejdsområder ofte er bredere og mere omfangsrige end der står i deres jobbeskrivelse.
 
Vores interim ledere er valgt ud fra deres evne til hurtig omstilling, kompetencer og har alle en stor erfaring fra erhvervslivet. Det betyder, at det meste har de ”prøvet før”, og derfor kan de hurtigt træde ind virksomhedens processer, fra fastlæggelse af den strategiske retning til likviditetsstyring og daglig drift.
 

Hvilke fordele giver en interim ansættelse

Ud over at en interim leder giver virksomheden mulighed for at få løst de daglige arbejdsopgaver eller projekter her og nu (ved spidsbelastninger, orlov, sygdom etc.), kan det også give virksomheden mulighed for at se den daglige rytme fra en anden vinkel. Så har virksomheden brug for innovation og fornyelse, kan en interim leder være en mulighed.
 

Hvad koster interim ledelse

Interim ledelse er billigere end den traditionelle konsulentydelse. Det månedlige honorar vil oftest være højere end ved en normal fastansættelse, men her er det vigtigt at sammenligne totalomkostningerne. En interim leder skal ikke have feriepenge og pension, ingen omkostninger ved en eventuel ophævelse af samarbejdet, og der er ingen forsikringsudgifter. Det afhænger selvfølgelig af en given kontrakts sammensætning, men det er ikke urealistisk, at følgeomkostningerne ved interim ledelse er 20-30 % lavere end ved fastansættelse. Dette skal sættes op mod det højere månedlige honorar.
 

Hvordan afregnes en interim leder

En interim leder afregnes enten på timebasis eller ved større opgaver til et fast månedligt honorar. Virksomheden modtager en faktura én gang om måneden hvor alt er inkluderet, dvs. virksomheden skal ikke tænke på feriepenge, A-skat eller opsigelsesvarsler.