[linguise]

Markedsføring

HAR VIRKSOMHEDEN EN KØREPLAN FOR MARKEDSFØRING?

En marketingstrategi er planen for udvikling og styring af din virksomhedens markedsføring. Det gælder hvad enten jeres virksomhed er på BtB eller BtC markedet. Vi kan hjælpe med at udarbejde jeres marketingstrategi med afsæt i analyse af den nuværende forretning, virksomhedens unikke fordele, kundeporteføljen og markedet. Strategien vil indeholde konkrete målsætninger og planer for, hvordan jeres markedsføringen skal sikre salg og vækst.

Vores skabelon for en god marketingstrategi beskriver også følgende:

Vision

Her beskrives hvordan fremtiden ser ud og hvor jeres virksomheden skal være om 2-3 år. Dette er en vigtig overvejelse, fordi planen vil angive, hvordan jeres vision skal føres ud i livet.

Overordnet mål

Her angives specifikke mål, som vil gøre virksomheden i stand til at realisere visionen. Disse kan omfatte et mål for omsætning, indtjening, overtagelse af andre virksomheder, en markedsandel eller imageopfattelse i jeres kundesegment.

Situationsanalyse – hvor er vi nu

Situationsanalysen hjælper med at forstå, hvem jeres nuværende kunder er, hvordan de opfatter jeres virksomhed og hvordan jeres produkter og services skaber værdi for kunderne. Den ser også på jeres konkurrenter og den konkurrencemæssige position samt mulige hindringer for vækst, som skal overvindes.

HVILKEN VÆRDI SKABER JERES PRODUKT ELLER SERVICE FOR KUNDEN?

Den måde I præsenterer jeres produkt eller ydelse på, er helt afgørende for, om målgruppen opfatter jer som mere attraktive end konkurrenterne.

Vi kan hjælpe med at lave en præsentation, der sikrer at jeres målgruppe forstå og oplever, at der er et større udbytte for dem, ved at købe jeres produkt fremfor konkurrentens. 

Har du styr på dit value proposition?

Value proposition eller på dansk værditilbuddet er den værdi, virksomheden lover at levere til kunderne, hvis de vælger at købe deres produkt eller serviceydelse

Værditilbuddet er en af de vigtigste årsager til konvertering og salg. Det er det første man ser på hjemmesiden, i annoncen eller på billboardet. Ikke desto mindre viser en undersøgelse fra HubSpot, at 54% af virksomhederne overhovedet ikke har fokus på at optimere deres værditilbud. Vi hjælper med at beskrive jeres værditilbud.

Hvem er jeres kundesegment?

Jeres kundesegment vil bestå af eksisterende kunder og potentielle nye kunder, der endnu ikke handler hos jer. Vi hjælper med at identificere, hvilke kundesegmenter der er mest interessante for jeres forretning. Det giver jer mulighed for at optimere jeres produkttilbud, ydelser, prissætning og markedsføring.

EN ONLINE MARKETINGSTRATEGI DER SKABER MERE SALG

Som i alle andre virksomheder foregår det meste af jeres markedsføring formentligt online på hjemmeside, sociale medier, Google, e-mail mv.

I har helt sikkert en ide om, at jeres onlinemarkedsføring skaber resultater. Men får I nok ud af indsatsen? Hvor stor en procentdel af jeres kunder kommer fra den digitale indsats? Er de forskellige online medieplatforme optimeret i forhold til din virksomhedens forretningsambition, salgsmålsætninger og produkter?

Vi hjælper jer med at få et bedre udgangspunkt ved at få lavet en digital marketingstrategi. Med den beskrives de strategiske mål for hvad jeres online markedsføringen skal skabe i form af nye kunder og øget loyalitet blandt eksisterende kunder. Den sætter retning for, hvad der skal til for at nå målene for produkt og brand.

DET ER VIGTIGT, AT I HAR EN WEBSITE STRATEGI

Stort set alle virksomheder har en webside. Men langtfra alle virksomheder har en strategi for, hvordan de får besøgende til websiden og hvordan de fastholder besøgende på websiden og konvertere deres besøg til en henvendelse, tilmelding, opkald eller lignende. Vi kan hjælpe med at udvikle eller optimere din virksomhedens website med at fokusere på følgende:

  • Hvordan skal siden understøtte virksomhedens forretningsmål?
  • Hvem er målgruppen man forsøger at tiltrække?
  • Hvordan skal sidens indhold adskille sig fra konkurrenterne
  • Hvilke kanaler finder de besøgende jer gennem?


Vi sørger for at udviklingen af jeres webside understøtter forretningen. Det skal klart vises, hvilket udbytte den potentielle kunde får ved at købe jeres produkt eller service. Den besøgende skal hurtigt forstå, hvad hjemmesiden handler om, og hvem der står bag den.

Don’t make them thinkDet skal være nemt og intuitivt at navigere på siden. Det skal være tydeligt, hvad man gerne vil have de besøgende til at gøre på hjemmesiden. Vi sikrer, at alle elementerne er på plads, så I lykkes med at få en hjemmeside, som virkelig er med til at skabe forretning!

HAR JERES VIRKSOMHED EN KLAR MARKEDSFØRINGSPLAN?

En god måde at strukturere jeres marketingindsatser i forhold til de forretningsmæssige mål I har, er ved at udarbejde en årlig markedsføringsplan.

Den indeholder en beskrivelse af, hvordan I vil markedsføre jeres produkt, serviceydelser og jeres virksomhed. En markedsføringsplan sikrer at alle i virksomheden har en forståelse for, hvad I gerne vil opnå med jeres markedsføring, og hvordan det eksekveres.

Vi hjælper med at udvikle jeres markedsføringsplan. Så er I sikre på, at der er klare målsætninger, at indsatserne bliver koordineret og at der bliver lavet et budget. I planen  fremgår det, hvilke kampagner, der skal udvikles og hvilke medier, der er relevante at bruge for at nå jeres målgruppe.

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed

FÅ EN SUCCESFULD GO TO MARKET PLAN

Jeres go-to-market plan er en taktisk handlingsplan, der skitserer de nødvendige skridt for, at I får succes på et nyt marked eller med en ny kunde. Det kan gælde stort set alt, lige fra lancering af nye produkter og services, til genstart af din virksomhed eller brand eller endda flytning af et nuværende produkt til et nyt marked.

En måde at se det på er som en specifik del af din markedsføringsplan, hvor der kun er fokuseret på et produkt. Vi kan hjælpe med at lave en go-to-market plan, der præciserer, hvorfor du lancerer dit produkt, hvem det er til, og hvordan du skal tackle det altid udfordrende job at få målgruppen til at engagere sig og købe det.

Porthos Forretningsudvikling

PORTHOS KAN HJÆLPE

Ønsker I rådgivning og sparring til udvikling af jeres marketing- og branding strategi eller til planlægning af jeres markedsføringsindsats kan Porthos Group hjælpe med afsæt i en velgennemprøvet struktur og tilgang.