Hvorfor er klinikoptimering så vigtig for patientoplevelsen

Mange klinikker har gennem de senere år, oplevet et markant skift i relationen mellem patient og behandler. En ny magtstruktur har set dagens lys.

Tidligere udvidede man patientkredsen ved at opkøbe patient-kartoteker. I dag tilvælger patienterne en tandlæge ud fra kundeoplevelser, hvor gode oplevelser bliver massivt forstærket gennem sociale medier, i en grad der aldrig er set før. Den autoritet som behandlerne tidligere havde pr. automatik, skal de i dag gøre sig fortjent til. Og fejltolerancen hos patienten er blevet ekstremt lille.

Det har betydet, at hvor patienterne tidligere havde den samme tandlæge i årevis, er der i dag en stigende ”troløshed” at spore blandt patienterne. Som klinik kan man lade denne udvikling arbejde imod sig – eller for sig. Vi i Porthos Group har indgående erfaring med at ruste klinikker til at være klar til fremtidens patienter.

Patienters øgede krav og forventninger til behandling, har skabt et behov for synlighed og evne til at skille sig ud, samt styring af klinik/praksis.

Det i kombination med at

  • mængden af administrativt arbejde er øget markant bl.a. pga. persondataforordningen (GDPR)
  • behovet for investeringer og et stigende lønpres, udfordrer klinikkens soliditet
  • Indtjeningen er presset pga. nye og ændrede tilskudsregler
  • behovet for træning og udvikling af medarbejdere og behandlere er stigende

gør at mange klinikker er markant udfordret på økonomien og ikke mindst tiden, da der først er plads til administration efter normal arbejdstid.

Porthos Group har erfaring med denne problematik fra både læge/speciallæge- og tandlægesegmentet, hvor vi sammen med klinikejer har tilført klinikken en enkel og effektiv klinikoptimering og dokumentstyring, der giver overblik og ro.

Klinikoptimering består af 4 hovedområder, som efterfølgende samles i en operationel forretningsplan med målsætning, indsatsområder og tidsplan;

Hvordan får klinikken det økonomiske overblik

Som det første laver vi en kritisk gennemgang af de finansielle processer og rapporteringer i klinikken, for at sikre at pengestrømme og investeringer er optimale, og minimalt eksponeret for risici. Herefter gennemgår vi klinikkens pris og ydelsesstruktur, for at sikre at den matcher markedsniveauet, og skaber en sund indtjening og lønsomhed.

Er der behov for møder med banker, revisorer eller andre eksterne interessenter, kan vi tilbyde at deltage i møderne eller tage dem for dig.

I visse tilfælde kan det være en god idé at få gennemgået klinikkens selskabsstruktur, hvis man for eksempel overvejer et salg, en partner køber sig ind eller man nærmer sig pensionsalderen. En sådan proces kræver ekspertise, og her kan Porthos Group tilbyde klinikken nogle af landets mest kompetente skatteeksperter, der kan hjælpe med at optimere både de personlige og selskabsmæssige skatteforhold, så du bliver godt rustet til fremtiden.

Hvilken online markedsføring giver patienter

En kontinuerlig tilgang af patienter er en forudsætning for enhver sund klinik, og det kan være en udfordring i de områder, hvor der er mange klinikker, som kæmper om de samme patienter.

Her er det vigtigt at forstå og kunne kommunikere hvad der lige gør din klinik og dens ydelser unikke i markedet. Det og opgaven med at få klarhed over hvem der er virksomhedens kernepatienter, kan Porthos hjælpe dig med at få identificeret, så klinikken kan få udarbejdet en enkel markedsføringsplan, der specifikt beskriver

  • hvordan patienten tænkes ind i alle klinikkens aktiviteter og sikre den mest effektive rekruttering og fastholdelse
  • en målrettet rekruttering, patient tracking, kampagner og events

Vores erfaring har vist, at en målrettet markedsføring af klinikken øger tilstrømningen af patienter, samtidig med at udgifter til kampagner og vedligehold af hjemmesider etc. falder markant.

Hvordan rekrutteres de rigtige behandlere og medarbejdere

Kampen om de gode behandlere og driftspersonale er blevet skærpet blandt klinikkerne. Det betyder, at det ikke bare et spørgsmål om den rigtige løn, men også klinikkultur, work-life balance, uddannelsesmuligheder og ikke mindst klinikkens image.

Klinikkultur og image bliver i høj grad tegnet af klinikejer, enten ved selv at være den daglige leder, eller gennem en anden.

Porthos Group tilbyder at hjælpe klinikejer/daglig leder med at blive en bedre leder gennem sparring, udviklingssamtaler, kliniktilpassede kurser og personlig træning. Dette understøtter vi med individuelle profiltests på alle eller udvalgte medarbejdere, for derigennem at give en indsigt i hvad der skal til, for virkelig at udløse medarbejdernes virkelige potentiale.

Står du og mangler en ny behandler eller medarbejder, kan vi tilbyde dig adgang til vores omfattende behandlerkartotek, og derved sikre en hurtig og effektiv rekruttering af tandlæger.

Hvordan optimeres klinikken og dokumentstyringen

Optimering af den daglige klinik drift såsom stole-/patienttid, aftalebøger, indkøb af forbrugsvarer etc., er en aktivitet, som rummer et større potentiale end mange klinikker er opmærksomme på.

Porthos Group har gennem en årrække assisteret en lang række klinikker med at optimere deres drift og dokumentstyring, hvilket gør at vi i dag kan tilbyde et gennemprøvet koncept, der giver bedre udnyttelse af kapaciteten og attraktive leverandør aftaler.

Som noget unikt, kan vi som de eneste i landet, tilbyde et kliniktilpasset elektronisk dokumentstyringsprogram, udviklet af tandlæger, der drastisk reducerer mængden af administrativt/registreringstungt arbejde. Det betyder bla. at

  • Indkøbslister og priser samles et sted
  • daglige klinikopgaver kan registreres og automatisk bliver fulgt op, hvis de bliver glemt
  • dokumentstyring af alle klinikkens instrukser og vejledninger sker elektronisk
  • forsendelser registreres korrekt og følges op automatisk

Hvis klinikkens egne instrukser og vejledninger ikke er tilstrækkelige, har vi mulighed for at tilbyde en samlet dokumentpakke tilpasset den enkelte klinik, der fuldt ud lever op til de gældende regler indenfor området.

Ønsker du at din klinik skal blive akkrediteret, eller blot har behov for en gennemgang af et eksisterende system, kan vi også tilbyde det.

Overordnet set kan du selv vælge hvor meget du vil involvere dig i processen omkring klinikoptimering og dokumentstyring. Nogle af vore kunder synes det er spændende at være med, mens andre foretrækker at have deres fokus på patienter, og så lade os stå for det praktiske.

I alle tilfælde skal vi nok sørge for, at de aftalte tiltag omkring klinikoptimering og dokumentsstyring bliver solidt implementeret i din klinik/praksis.

I en travl hverdag med mange ender, som skal nå sammen, er det skønt med et program som “KlinikAdmin” hvor man kan holde styr på de daglige opgaver og ikke mindst klinikkens retningslinjer. Klinikassistent Amanda Christensen, Nørresundby.

 

Skal du købe tandlægeklinik eller sælge tandlægeklinik

Går du med tanker om køb eller salg af tandlægeklinik, så kan du læse mere her

Kontakt os - og få gratis dialogmøde

Sådan får du hjælp til FORNYELSE AF din IKAS AKKREDITERING

Porthos har hjulpet to af vore kunder med at få fornyet deres IKAS akkreditering. De har dermed dokumentation på, at de lever op til den højeste standard mht. patientsikkerhed, dokumentation og behandlinger.

Går du med tanker om at blive akkrediteret, eller blot ønsker en gennemgang af din eksisterende akkreditering, så er du velkommen til at kontakte os.