Interim ledelse

INTERIM LEDELSE BYGGER PÅ GENSIDIG TILLID

Står du med et kort eller længerevarende behov for en medarbejder på leder- eller projektleder niveau? Vi kan tilbyde erfarne ressourcer på interim basis.

Vores interim ledere er skarpe til omstilling og har alle en stor erfaring fra erhvervslivet. Det betyder, at de har “prøvet” det meste. Derfor kan de hurtigt træde ind i din virksomhedens processer og varetage eksempelvis fastlæggelse af den strategiske retning, likviditetsstyring og daglig drift.

Ud over at interim ledelse sikrer at din virksomhed får løst de daglige arbejdsopgaver og projekter her og nu, giver det dig også mulighed for at se den daglige rytme fra en anden vinkel.

Så har I brug for innovation og fornyelse, kan en interim ledelse være en mulighed.

CFO SERVICES OG SPARRING

Har du brug for at leje en regnskabschef eller en interim CFO i en midlertidig periode?

Porthos Group har erfaring med alle de gængse økonomisystemer og kan træde til med kort varsel.

Uanset virksomhedens størrelse er det ledelsens opgave at have en plan, og ikke mindst et beredskab for handling, når planen afviger. Budgetter er én af metoderne, men kan ikke stå alene. Styring af økonomi i både mindre og større virksomheder er en særlig disciplin der kalder på erfaring.

Vi har erfaring fra både større og mindre virksomheder i roller som økonomiansvarlig, og har derfor en særlig bred erfaringsbase, som vi gerne stiller til rådighed.

AKUT KRISELEDELSE

Der er sjældent at det kun er en enkelt ting, som er grunden til at en virksomhed bliver udfordret. Typisk er det en kombination af flere interne og eksterne faktorer, og ofte er de eksterne den primære årsag.

De eksterne årsager skal virksomheden forholde sig til og hurtigst muligt gennemføre de nødvendige interne tilpasninger, idet det sjældent er muligt at påvirke de eksterne årsager i væsentlig grad.

Vores fremgangsmåde baserer sig på Lean filosofien (struktureret sund fornuft) som det bærende element i eksekvering af en turnaround.

Vi er erfarne og certificerede i at gennemføre en turnaround hurtigt og effektivt, med behørig respekt for den gældende virksomhedskultur.

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed

HJÆLP TIL PROJEKTLEDELSE

Har I svært ved at nå jeres ambitioner?

Er mængden af projekter blevet for stor?

Mangler I en projektleder, der har erfaringen med at styre projekterne sikkert i mål til aftalt deadline?

Så kan Porthos Group hjælpe med interim eller fast projektledelse

Vi forstår vigtigheden af, at deadline overholdes, så virksomheden når sine vækstmål. Derfor vil vi gerne mødes til en afklarende og udfordrende dialog om din  situation og de behov, du oplever i din virksomhed.

Kontakt os for en uforpligtende snak