Interim ledelse

mANGE ÅRS ERFARING

0
Glade Klienter
0
ÅRS ERFARING
0
ÅRS OPTIMERING

INTERIM LEDELSE BYGGER PÅ GENSIDIG TILLID

Står du med et kort eller længerevarende behov for en medarbejder på leder- eller projektleder niveau? Vi kan tilbyde virksomheden erfarne ressourcer på interim basis.

Vores interim ledere er valgt ud fra deres evne til hurtig omstilling, kompetencer og har alle en stor erfaring fra erhvervslivet. Det betyder, at det meste har de ”prøvet før”. Derfor kan de hurtigt træde ind virksomhedens processer, fra fastlæggelse af den strategiske retning, til likviditetsstyring og daglig drift.

Ud over at interim ledelse sikre at virksomheden får løst de daglige arbejdsopgaver eller projekter her og nu, giver det også mulighed for at se den daglige rytme fra en anden vinkel.

Så har virksomheden brug for innovation og fornyelse, kan en interim ledelse være en mulighed.

CFO SERVICES OG SPARRING

Har du brug for at leje en regnskabschef eller en interim CFO i en midlertidig periode?

Vores profiler har erfaring med alle de gængse økonomisystemer og kan træde til med kort varsel.

Uanset størrelse af virksomhed, er det ledelsens opgave at have en plan, og ikke mindst et beredskab for handling, når planen afviger. Budgetter er én af metoderne, men kan ikke stå alene. Styring af økonomi i både mindre og større virksomheder er en særlig disciplin der kalder på erfaring.

Vi har erfaring fra både større og mindre virksomheder i roller som økonomiansvarlig, og har derfor en særlig bred erfaringsbase, som vi gerne stiller til rådighed.

AKUT KRISELEDELSE

Der er sjældent at det kun er en enkelt ting, som er grunden til at en virksomhed bliver udfordret. Typisk er det en kombination af flere interne og eksterne faktorer, og ofte er de eksterne den primære årsag.

De eksterne årsager skal virksomheden forholde sig til og hurtigst muligt gennemføre de nødvendige interne tilpasninger, idet det sjældent er muligt at påvirke de eksterne årsager i væsentlig grad.

Vores fremgangsmåde baserer sig på Lean filosofien (struktureret sund fornuft) som det bærende element i eksekvering af en turnaround.

De konsulenter som vi anvender, er alle erfarne og certificerede i at gennemføre en turnaround hurtigt og effektivt, med behørig respekt for den gældende virksomhedskultur.

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed

PROJEKTLEDELSE

Vi bliver ofte kontaktet af virksomheder med store ambitioner og mange projekter i kikkerten, men de mangler projektledere med erfaring til at kunne styre projekterne sikkert i mål, inden deadline.

Har du brug for en projektleder, der kan levere resultater, eller har du et projekt, der skal bringes tilbage på sporet?

Vi forstår problematikken, når projekter ikke møder deadline, og hvilke udfordringer det giver virksomheden og dennes vækstmål. Derfor tager vi gerne en afklarende og udfordrende dialog om den situation og de behov, du oplever i din virksomhed.

Kontakt os for en uforpligtende dialog