Vi identificerer og implementerer den rigtige løsning, på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde.

Porthos leverer ledelse, problemløsning og værdiskabelse for virksomheder på tværs af brancher. Vi tror på de praktiske og enkle løsninger, der er skræddersyet til klientens behov, og baseret på inddragelse af organisationen på alle niveauer.

Der er flere leveringsmodeller, men typisk deltager vore konsulenter som en integreret del af klientens organisation, hvilket kan være som et supplement til ledelsen, med ansvar for den totale proces, eller i konkrete roller som eksempelvis projektleder eller specialist.

At vi deltager som en ekstra ressource, gør virksomheden i stand til fortsat at fokusere på de daglige arbejdsopgaver, samtidig med at virksomheden udvikles.

Gennem hele forløbet, afstemmes der løbende med virksomhedens ledelse, således at løsninger implementeres og forankres på alle niveauer i organisationen, i et tempo og en rækkefølge, der er afstemt med ledelsen – og vi er ikke færdige før resultatet kan ses på bundlinjen. Porthos arbejder sammen med virksomheder der typisk har 10 til 150 ansatte.

Kontakt os for uforpligtende dialog

Vi fokuserer på de forhold som er vigtige. Porthos partnere har alle en solid erhvervsmæssig baggrund, hvilket betyder at vi hurtigt og effektivt identificerer de udfordringer, der påvirker din virksomheds præstationer og muligheder