Står du og gerne vil have hjælp til en rekruttering, kan vi hjælpe dig med at finde den helt rette kandidat til netop den stilling, I ønsker at få besat i Jeres virksomhed. Porthos Group har arbejdet professionelt med rekruttering og headhunting gennem de sidste 12 år, og kan derfor tilbyde en hurtig og effektiv rekrutteringsproces, baseret på et stort nationalt og internationalt netværk, samt mange års brancheerfaring som rekrutteringsbureau.

 

Hvordan gennemføres rekruttering

Vores rekrutteringsproces består af fem faser:

Hvorfor profilerer vi virksomheden, jobbet og kandidaten

Indledningsvist vil den tilknyttede headhunter sammen med virksomheden, beskrive den kultur og de værdier der eksisterer i virksomheden, da det basalt set er forudsætningen for en succesfuld rekruttering. Herefter defineres jobbet med fokus på de konkrete arbejdsopgaver, organisatorisk struktur og den kommende madarbejders placering, og ikke mindst hvilke succeskriterier der ligger i stillingen.

Afslutningsvis klarlægges de personlige egenskaber som det forventes at kandidaten besidder. Som et supplement hertil, tilbyder vi en online psykologisk jobprofilering, hvor virksomheden ud fra en række kriterier, kan give et mere præcist og struktureret billede af de menneskelige egenskaber der ønskes. Denne profilering kan ligeledes med fordel gennemføres på de medarbejdere og ledere, som kandidaten skal arbejde sammen med.

Ovenstående sammenfattes og afstemmes med virksomheden inden en rekruttering startes op.

Hvor finder vi kandidaterne

Da vi har gennemført mere end 600 rekrutteringer over de seneste år, har vi fået opbygget et stærkt nationalt og internationalt erhvervsnetværk, som virksomheden får adgang til.

Erfaringen viser at mere end 85% af alle de kandidater vi præsenterer til konkrete job, findes via netværk og personlige relationer. Herudover tilbyder vi annoncering gennem sociale medier, jobportaler og i trykte medier. I den sammenhæng forestår den tilknyttede headhunter selvfølgelig kontakten til de valgte medier, tekstskrivning og opsætning af annonce, upload af logo etc.

Hvordan udvælger og testester vi kandidaterne

Alle relevante kandidater bliver kontaktet og forhåndscreenet telefonisk. Har kandidaten potentiale, får vedkommende tilsendt et link til en online person profileringstest, som efterfølgende vil danne grundlag for en personlige samtale. Vi kan ligeledes tilbyde kognitive tests hvis det skulle være relevant for stillingen, og alle samtaler bliver selvfølgelig varetaget af certificerede partnere.

Resultatet af samtalen med kandidaten, referencetjek samt testresultater, sammenfattes i en overskuelig kandidatrapport, der sendes til virksomheden. Ud over et kort resumé på samtaler og test, indeholder rapporten

    • en beskrivelse af hvordan kandidaten vil blive oplevet i det aktuelle job
    • forslag til hvilken ledelsesstil der vil være optimal overfor kandidaten
    • relevante stikord og spørgsmål til kandidatens samtale med virksomheden

Herefter inviteres de udvalgte kandidater til en samtale med virksomheden, hvor vi vil deltage, hvis ikke andet er aftalt.

Når en kandidat er udvalgt og virksomheden gerne vil tilbyde et ansættelsesforhold, kan vi stå lønforhandlinger og kontraktskrivning, hvis virksomheden ønsker det.

Hvordan opstartes den nye medarbejder

En succesfuld opstart handler ikke om god planlægning alene. Det handler først og fremmest om at sikre, at den nye medarbejder meget hurtigt får en følelse af at høre til på den nye arbejdsplads.

Det kræver et gennemtænkt forløb, hvor virksomhed og kolleger skaber nogle attraktive rammer, der gør det let for den nye medarbejder, at blive en integreret del af virksomhedens team.

Især den første dag og de efterfølgende 14 dage, er afgørende for hvilke følelser, medarbejderen har om sit nye arbejde. Er de rette tanker og følelser på plads omkring det nye arbejde, og de opgaver der skal laves, vil medarbejderens integrering med stor sandsynlighed blive en succes.

En af de hyppigste årsager til at medarbejdere mistrives eller forlader et job igen, er manglende synlighed omkring hvad der kræves for at få succes i det nye job. Den information skal beskrives i en personlig udviklingsplan, der løbende følges op på af begge parter.

Udviklingsplanen skal integreres i opstarten forløbet, for jo tydeligere forventningerne er, des hurtigere vil den nye medarbejder lægge de indsatser der skal til for at nå derhen.

Opfølgning og genansættelsesgaranti

Ved alle vore rekrutteringer, følger vi løbende op for at sikre, at begge parter er tilfredse, og skulle samarbejdet med den nye chef eller medarbejder alligevel ikke fungere efter ansættelsen, tilbyder vi 6 måneders garanti. Det betyder, at vi omkostningsfrit finder en ny kandidat til jobbet.