Selv små justeringer kan give besparelser og dermed en øget indtjening, når virksomheden skal tage vigtige beslutninger om den fremtidige finansielle strategi og udførelsen heraf. 
 
Men ofte er der mere fokus på driftsoptimering, bogføring, likviditetsstyring og løbende rapportering til ledelse og bestyrelse. Virksomheden har derfor ikke tid eller mulighed for at analysere og skabe sig et overblik over de mange muligheder, der er forbundet med at optimere virksomhedens finansielle potentialer.
 
Vi tilbyder virksomheden økonomisk rådgivning og sparring omkring investering, fordeling af overskud, optimering af ny eller eksisterende finansiering og bogføring.
 
 

Hvorfor er uvildig økonomisk rådgivning et aktiv

Som virksomhedsejer har man brug for, at der er en logisk sammenhæng og transparens mellem virksomhedens økonomi og den private økonomi, så det er muligt at planlægge og påvirke en sikker fremtid, med udviklingspotentiale og optimal skatteplanlægning, for både virksomheden og ejer.

Det kræver, at virksomhedsejeren får en økonomisk rådgivning, der giver et klart og tydeligt overblik over den samlede økonomiske situation. Det betyder at der skal planlægges ud fra både virksomhedsmæssige- og privatøkonomiske interesser og ønsker.

Vi tilbyder at gennemgå både virksomhedens og de private økonomiske muligheder, så virksomhedsejer kan få et overblik over hvordan der skal disponeres, for at opnå den mest optimale løsning.

Vi hjælper gerne med objektiv og uafhængig rådgivning fra sidelinjen, når virksomheden skal forhandle med eksterne partnere og interessenter. Og selv om virksomhedens revisor har god forstand på regnskab og masser af skatteteknisk knowhow og erfaring, er det ikke det samme som at være ekspert i investering og finansiering.

Derfor kan virksomhedsejer have stor gavn af økonomisk rådgivning fra en uvildig samarbejdspartner, som yder hjælp til optimering af det økonomiske potentiale.

Ønsker du et løbende overblik over hvordan virksomheden udvikler sig gennem regnskabsåret, kan vi tilbyde dig en økonomisk driftspakke, der giver dig de nødvendige økonomiske informationer og nøgletal, du har brug for.

Perioderegnskaber og rapportering der giver mening

For de fleste virksomheder og deres interessenter (ejere, banker etc.), er det vigtigt at have en rapportering der afspejler selskabets økonomiske situation, således at der løbende kan tilpasses og ændres i de nødvendige parametre, og derved opnå de ønskede økonomiske resultater.

Vi kan tilbyde udarbejdelse af rapportering, perioderegnskaber og individuelle quick rapporter, således at ledelsen opnår et overblik over virksomhedens økonomiske udvikling.

Perioderegnskab og rapporter udarbejdes efter individuel aftale og behov, således at selskabet får de ønskede nøgletal og regnskabsposter fremhævet i forbindelse med rapportering.

Perioderegnskab og nøgletal kan eventuelt suppleres med bemærkninger og kommentarer.

Hvor vigtig er budgettering og likviditetsstyring

Likviditet er den altafgørende parameter for selskabets fremtidige drift. Uden likviditet kan selskabets ikke betale sine leverandører, kreditorer eller andre løbende driftsomkostninger. Det er derfor vigtigt, at der hele tiden er fokus på likviditetsstyring og dermed have mulighed for at være på forkant med situationen, såfremt likviditeten bliver knap.

En grundlæggende forudsætning for at virksomheden kan få skabt det likviditetsmæssige overblik og derved kunne følge op på de økonomiske målsætninger, er udarbejdelsen af et likviditetsbudget for det fremtidige regnskabsår.

Porthos Group kan tilbyde budgettering og likviditetsstyring gennem udarbejdelse af årlige likviditetsbudgetter og i forlængelse heraf, løbende opfølgning med den månedlige bogføring igennem året. Ved løbende opfølgning mellem regnskab og likviditetsbudget i løbet af året, får virksomheden en mulighed for, hurtigt at identificere uforudsete ændringer i selskabets økonomi eller drift, og derved sikre en effektiv og fremadrettet tilpasning af økonomien.

Professionel bogføring og momsregnskab

Bogføring er grundlaget for selskabets regnskab. Løbende bogføring er som oftest nødvendig for at kunne fakturere kunder, følge op på tilgodehavender, leverandørgæld og ikke mindst selskabets resultater.

Vi tilbyder at varetage Jeres bogføring, hvad enten det skal ske løbende eller ved faste terminer. Bogføring udføres primært i din virksomhed, hvilket giver mulighed for en tæt dialog omkring driften, eller andre problemstillinger der måtte dukke op. Vores erfaring er at det giver virksomheden tryghed og dermed mere tid til at koncentrere sig om driften af virksomheden.

Ved at vælge Porthos Group til at varetage bogføring for Jeres selskab, sikres I samtidig en korrekt behandling af moms og afgifter, herunder korrekt håndtering og bogføring af de forskellige regnskabsmæssige poster.