Er din virksomhed kommet i en krisesituation eller måske er den bare ikke rentabel nok? I så fald kan vi hjælpe med en omstrukturering eller turnaround.
 
 

Hvornår er en turnaround relevant

Der kan være mange årsager til at en virksomhed får behov for en turnaround, men de mest almindelige er
 
Interne årsager
  • Manglende eller uklart lederskab
  • Utilstrækkelig finansiel kontrol og opfølgning
  • Udfordret cashflow
  • Høje omkostninger
  • Manglende marketingindsats
  • Fejlslagende udviklingsprojekter
Eksterne årsager:
  • Nedgang i efterspørgsel og stigende konkurrence
  • Den teknologisk udvikling
  • Faldende prisniveau
Der er sjældent at det kun er en enkelt ting, som er grunden til at virksomheden er udfordret. Typisk er det en kombination af flere interne og eksterne faktorer, og det er ofte de eksterne, der er den primære årsag til problemerne i virksomheden. De eksterne årsager skal virksomheden forholde sig til og hurtigst muligt gennemføre de nødvendige interne tilpasninger, idet det sjældent er muligt at påvirke de eksterne årsager i væsentlig grad.
 
 

Hvorfor kræver en turnaround planlægning

En omstrukturering eller turnaround kan være en radikal udfordring for en organisation. Først skal virksomheden igennem den første fase, hvor det vurderes, om det overhovedet er muligt for virksomheden at overleve, og hvad behovet er for evt. ekstra kapital. Herefter skal der laves en plan der sikre en bæredygtig og langsigtet turnaround, og her er det afgørende, at der er helt klare linjer for, med hvilken hastighed og styrke en turnaround skal gennemføres med.
 
Vores fremgangsmåde baserer sig på Lean filosofien (struktureret sund fornuft) som det bærende element i eksekvering af en turnaround. De konsulenter som vi anvender, er alle erfarne og certificerede i at gennemføre en turnaround hurtigt og effektivt, med behørig respekt for den gældende virksomhedskultur.
 
 

Hvordan gennemføres en turnaround

En forudsætning for at vi kan gennemføre en omstrukturering eller turnaround er ejernes fulde opbakning. Det kan virke som en selvfølgelighed, men ofte ser vi at det ikke er tilfældet. Typisk kommer kravet til en turnaround fra dele af ejerkredsen eller fra finansieringsinstitutter, hvor hovedaktionæren er fastlåst i historik og følelser. Fuld opbakning fra ejerkredsen er essentielt både inden og under processen.

Tilpas den eksisterende strategi

Den gældende strategi skal gennemgås, da den skal tilpasses den op som ligger i gennemførelsen af en turnaround. Strategien er vejen til målet og den skal stå helt klar for alle. I praksis under en turnaround, skal der kun bruges begrænset energi og tid på dette, men det er vigtigt rent kommunikativt, at der er en klar sammenhæng i handling og mål.

Vælg det rigtige team

At få sat det rigtige team er afgørende for at virksomheden får succes med en turnaround. De skal tro på opgaven og være medspillere. Under hensyntagen til strategien, identificeres de medarbejdere der har de rette kompetencer og holdning. Specielt holdningen er vigtig, da der ikke er plads og tid til ”modvillighed” i organisationen.

Ryd op i organisationen

Ofte er en reduktion i medarbejderstaben eller reorganisering en faktor i en omstrukturering eller turnaround, og det kan være ubehageligt og udfordrende at tackle. I den forbindelse vejleder vi virksomheden således, at der tages mest muligt hensyn til de medarbejdere, som bliver berørt af en turnaround. Her er det ligeledes vigtigt at tage højde for de gældende regler for bla. masseafskedigelse, virksomhedsoverdragelse og “first in last out”. Sidstnævnte er ofte problematisk. Derfor vil det ofte være nødvendigt her at inddrage fagforeninger og tænke pragmatisk omkring frivillige ordninger.

Få afviklet dårlige forretninger og ydelser

Alle igangværende aktiviteter i virksomheden gennemgås og dem som er underskudsgivende, eller ikke værdiskabende skal lukkes ned. I større virksomheder, kan det være hele forretningsområder, der skal tages stilling til, og dermed måske også markeder og selskaber.

Derfor er en realistisk finansiering vigtig

Uden finansiering gennem hele processen lykkes det ikke. Derfor skal virksomhedens finansieringspartnere tro på planen, inddrages og holdes løb ende orienteret. Denne opgave skal prioriteres – også selvom den er ekstremt tidskrævende og bureaukratisk.

Brug interim Management

Interim Management har sin berettigelse i en turnaround proces. Den hidtidige ledelse har måske givet fortabt eller er ikke ønsket af ejerkredsen. Samtidigt er der en usikkerhed omkring det langsigtede setup og man er under tidspres. Her kan Porthos Group indgå som en del af den daglige ledelse indtil processen er endelig gennemført

Efter en turnaround, når virksomheden igen er inde i en mere stabil situation, viser erfaringen at hel eller delvis udskiftning af ledelsen kan være en fordel for den fremtidige drift. Vi kan tilbyde en hurtig og effektiv rekruttering af en ny ledelse, således at virksomheden ikke taber momentum.

 

Hvordan bruges Lean i en turnaround

Anvendelse af Lean i din organisation handler om at maksimere den værdi, din virksomhed leverer til kunder, marked og ejerkreds, ved at minimere ”spild” (eksempelvis utilstrækkelig planlægning eller booking, etc.). Det betyder, at du bruger færre ressourcer og at din organisation bliver mere effektiv og omstillingsparat overfor skiftende kunde- og markedskrav.
 
At gennemføre en effektiv Lean proces af din virksomhed organisation, indebærer at alle dele af din virksomhed skal gennemgås inklusive formål, organisationsstruktur og ansatte.
 
Men Lean filosofien er meget bred, og der er store variationer fra branche til branche ift. hvordan man implementerer det mest effektivt. Porthos Group kan trække på en bred vifte af konsulenter, hvilket betyder at vi kan udvælge en konsulent med specifik viden om din branche og konkret erfaring med at løse de udfordringer, som du står overfor.
 
Vi kan yderligere tilbyde at træne virksomhedens medarbejdere i grundlæggende Lean værktøjer, således at virksomheden selv kan forankre og fortsætte den positive udvikling.
 
Uanset hvad dine krav er, så fortæl os om dem, og lad os finde den bedst kvalificerede og erfarne konsulent til at få gjort din virksomhed Lean så hurtigt som muligt.