Hvilket driftsoptimeringspotentiale har virksomheden

En virksomheds potentiale bygger på tre grundlæggende faktorer:

  • mennesker
  • Udstyr
  • Administrative systemer

Mennesker – Optimering af virksomhedens organisation handler om kompetencer, struktur og ressourcer. Har de ansatte de rette kompetencer til at løse opgaverne og hvilken træning eller udvikling skal der til, hvis ikke den er til stede? Hvordan er de organiseret og er der et match til virksomhedens processer og kundernes behov?

Udstyr – Optimering af udstyr drejer sig om drift og her er det vigtigt, at virksomheden har et klart fokus på det som er væsentligt, altså det som giver værdi for kunden, og det gælder uanset om produktet er fysiske varer eller ydelser.

Administrative systemer – Her det primært virksomhedens IT systemer og procedurer som skal gennemgås og tilpasses, således at det understøtter personale og drift optimalt.

Først når de 3 faktorer er blevet gennemgået og tilpasset til virksomhedens forretningsmodel, er virksomhedens organisation optimeret.

Hvordan ser et driftsoptimeringsforløb ud

Forløbet planlægges nøje med fokus på den enkelte virksomheds situation og behov, og der vil være en opstartsfase, hvor vi sammen med virksomheden får identificeret indsatsområder, kundekrav og mål. Denne kortlægning af virksomhedens udfordringer og muligheder, findes gennem brug af operationelle og gennemprøvede metoder, som vil skabe overblikket over det potentiale der findes i organisationen.

En ny proces tegnes på baggrund af analysearbejdet, og forløbet afsluttes med en implementerings- og handlingsplan for det videre arbejde, så vi sikrer, at den nye organisation faktisk bliver forankret i virksomheden – her handler det meget om menneskelig adfærd, og det skal vi nok hjælpe virksomheden i gang med.

Hvad får virksomheden ud af et samarbejde med os

 • Overblik over den eksisterende performance i organisationen.
 • En sammenkobling af organisationens aktiviteter og kundebehov
 • Identificeret medarbejdernes egne behov og ønsker gennem workshops
 • Identificeret mulige indsatsområder til organisationsoptimering samt mål
 • Handlingsplan for implementering af den fremtidige organisation
 • Ekstra hænder til faktisk gennemførelse af handlingsplanen

Teamudvikling der virker

Teamudvikling handler om at skabe bedre resultater sammen, at få nye færdigheder, opstille klare mål for det vi skal nå, og have en tro på, at vi opnår mere sammen end hver for sig. Derfor ser vi ikke teamudvikling som en social aktivitet, men et klart defineret forløb, der er koblet op på organisationens målsætninger, strategier og værdier.

Effektiv rekruttering

Konkurrencen om de mest attraktive medarbejdere er hård, og det kan være en stor udfordring at komme i kontakt med relevante kandidater, som søger job. Da der sjældent er tid til at gennemføre en ordentlig rekruttering internt, kan vi hjælpe dig med at finde den rette person, så du kan fokusere på kernevirksomheden

Interim ledelse – erfarne ledere og projektledere

Interim ledelse er et bemandingskoncept for virksomheder, når der opstår særlige eller akutte behov. Det kan være projektledelse, hjælp ved turnaround, sygdom eller barsel, ønske om bedre resultater eller et akut behov for ekstra bemanding af en kritisk post indtil en ny permanent ressource er fundet. Læs om mulighederne for interim ledelse hos Porthos Group.

 

kontakt os - og få gratis dialogmøde

Enkel og effektiv organisationsudvikling hos tandlægeklinik

Hos en større tandlægeklinik, har vi gennemført en fuldstændig omstrukturering af deres organisationen, baseret på den enkelte medarbejders personprofil og kompetencer. Samtlige medarbejdere blev testet og deres personprofil blev efterfølgende udarbejdet. Herefter blev der gennemført en række workshops, hvor de enkelte profiler blev gennemgået, med fokus på de muligheder og udfordringer, som de typisk giver i en organisation. På den baggrund, blev en ny organisation designet og flere af medarbejderne fik nye roller, der stemte bedre overens med deres profil.

Ansættelse af teknisk direktør i forsvarsindustrien

Porthos har hjulpet en virksomhed indenfor forsvarsindustrien med ansættelse af en ny Teknisk Direktør, der skal udvikle de globale markeder i samarbejde med salgsorganisationen. Står du og mangler en medarbejder til din virksomhed, så kontakt os. Vi har erfaring med mere end 600 rekrutteringer og vil gennem vores store netværk hurtigt kunne finde den rigtige medarbejder til dig.