Markedsføring

mANGE ÅRS ERFARING

0
Glade Klienter
0
ÅRS ERFARING
0
ÅRS OPTIMERING

HAR VIRKSOMHEDEN EN KØREPLAN FOR MARKEDSFØRING?

En marketingstrategi er planen for udvikling og styring af din virksomhedens markedsføring. Det gælder hvad enten jeres virksomhed er på BtB eller BtC markedet. Vi kan hjælpe med at udarbejde jeres marketingstrategi med afsæt i analyse af den nuværende forretning, virksomhedens unikke fordele, kundeporteføljen og markedet. Strategien vil indeholder konkret målsætninger og planer for, hvordan jeres markedsføringen skal sikre salg og vækst.

Vores skabelon for en god marketingstrategi indeholder følgende:

Vision

Her beskrives hvordan fremtiden ser ud og hvor jeres virksomheden skal være om 2-3 år. Dette er en vigtig overvejelse, fordi planen vil angive, hvordan jeres vision skal føres ud i livet.

Overordnet mål

Her angives specifikke mål, som vil gøre virksomheden i stand til at realisere visionen. Disse kan omfatte et mål for omsætning, indtjening, overtagelse af andre virksomheder, en markedsandel eller imageopfattelse i jeres kundesegment.

Situationsanalyse – hvor er vi nu

Situationsanalysen hjælper med at forstå, hvem jeres nuværende kunder er, hvordan de opfatter jeres virksomhed og hvordan jeres produkter og services skaber værdi for kunderne. Den ser også på jeres konkurrenter og den konkurrencemæssige position samt mulige hindringer for vækst, som skal overvindes.

HVORDAN SKAL KUNDEN OPFATTE DIT PRODUKT ELLER YDELSE

Måden hvorpå du positionerer dit produkt eller ydelse afgør, hvordan målgruppens oplever dit brand.

Vi kan hjælpe med at fastlægge en positionering, som skaber og fastlægger identiteten af et dit brand, så det af målgruppen opfattes på en bestemt måde. Det vil adskille jer fra konkurrenterne og derfor sikre, at netop dit brand eller produkt bliver udvalgt af målgruppen. Vi skaber unikke selling points hos målgruppen.

Har du styr på din value proposition?

Value proposition eller på dansk værditilbuddet er den værdi, virksomheden lover at levere til kunderne, hvis de vælger at købe deres produkt eller serviceydelse

Værditilbuddet er en af de vigtigste årsager til konvertering og salg. Det er det første man ser på hjemmesiden, i annoncen eller på billboardet. Ikke desto mindre viser en undersøgelse fra HubSpot, at 54% af virksomhederne overhovedet ikke har fokus på at optimere deres værditilbud. Vi hjælper med at udvikle jeres klare værditilbud.

Hvem er jeres kundesegment?

Jeres kundesegment vil bestå af eksisterende kunder og potentielle nye kunder, der endnu ikke handler hos jer. Vi hjælper med at identificere hvilke kundesegmenter der er mest interessante for jeres forretning. Det giver jer mulighed for på forhånd at optimere jeres produkttilbud, ydelser, prissætning og markedsføring.

EN ONLINE MARKETINGSTRATEGI DER SKABER MERE SALG

Som i alle andre virksomheder foregår det meste af jeres markedsføring formentligt online på hjemmeside, sociale medier, Google, e-mail mv.

I har helt sikkert en ide om, at jeres onlinemarkedsføring skaber resultater. Men får I nok ud af indsatsen? Hvor stor en procentdel af dine kunder kommer fra den digitale indsats? Er de forskellige online medieplatforme optimeret i forhold til din virksomhedens forretningsambition, salgsmålsætninger og produkter?

Vi hjælper jer med at få bedre udgangspunkt ved at få lavet en digital marketingstrategi. Med den beskrives de strategiske mål for hvad jeres online markedsføringen skal skabe i form af nye kunder og øget loyalitet blandt eksisterende kunder. Den sætter retning for, hvad der skal til for at nå målene for produkt og brand.

DET ER VIGTIGT, AT I HAR EN WEBSITE STRATEGI

Stort set alle virksomheder har en webside. Men langtfra alle virksomheder har en strategi for, hvordan de får besøgende til websiden og hvordan de fastholder besøgende på websiden og konvertere deres besøg til en henvendelse, tilmelding, opkald eller lignende. Vi kan hjælpe med at udvikle eller optimere din virksomhedens website med at fokusere på følgende:

  • Hvordan skal siden understøtte virksomhedens forretningsmål?
  • Hvem er målgruppen man forsøger at tiltrække?
  • Hvordan skal sidens indhold adskille sig fra konkurrenterne
  • Hvilke kanaler finder de besøgende jer gennem?


Vi sørger for at udviklingen af jeres webside understøtter forretningen. Det skal klart vises, hvilket udbytte den potentielle kunde får ved at købe jeres produkt eller service. Den besøgende skal hurtigt forstå, hvad hjemmesiden handler om, og hvem der står bag den.

Don’t make them thinkDet skal være nemt og intuitivt at navigere på siden. Det skal være tydeligt, hvad man gerne vil have de besøgende til at gøre på hjemmesiden. Vi sikrer, at alle elementerne er på plads, så I lykkes med at få en hjemmeside, som virkelig er med til at skabe forretning!

HVORDAN SKABER EN MARKEDSFØRINGSPLAN MÅLBARE RESULTATER?

En god måde at strukturere jeres marketingindsatser i forhold til de forretningsmæssige mål I har, er ved at udarbejde en årlig markedsføringsplan.

Den indeholder en beskrivelse af, hvordan I vil markedsføre jeres produkt, serviceydelser og jeres virksomhed. En markedsføringsplan sikrer at alle i virksomheden har en forståelse for, hvad I gerne vil opnå med jeres markedsføring, og hvordan det eksekveres.

Vi hjælper med at udvikle jeres markedsføringsplan. så jeres indsatser bliver koordineret, målsætningerne bliver klare, der bliver lavet et budget, og det fremgår hvilke behov og ressourcer indsatserne kræver i løbet af året.

Konsulenthuset Porthos Group tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed

FÅ EN SUCCESFULD GO TO MARKET PLAN

Jeres go to market plan er en taktisk handlingsplan, der skitserer de nødvendige skridt for at I får succes på et nyt marked eller med en ny kunde. Det kan gælde stort set alt, lige fra lancering af nye produkter og tjenester, til genstart af din virksomhed eller brand eller endda flytning af et nuværende produkt til et nyt marked.

En måde at se det på er som en mere specifik del af din markedsføringsplan, der er fokuseret på kun et produkt eller ydelse. Vi kan hjælpe med at lave en go to market plan, der præciserer, hvorfor du lancerer dit produkt, hvem det er til, og hvordan du skal tackle det aldrig lette job at få målgruppen til at engagere sig og købe det.

PORTHOS KAN HJÆLPE

Ønsker I rådgivning og sparring til udvikling af jeres marketing- og branding strategi eller til planlægning af jeres markedsføringsindsats kan Porthos Group hjælpe med afsæt i en velgennemprøvet struktur og tilgang.