Sociale medier er i dag en vigtig markedsføringskanal for mange virksomheder. Det skyldes selvfølgelig, at en meget stor del af befolkningen bruger sociale medier til at kommunikere, holde sig orienteret og ikke mindst blive underholdt. Brugerne ønsker, at de sociale medier bidrager til at berige deres sociale relationer og tilbyder indhold, der understøtter deres private og professionelle interesser.
 
 

Hvorfor er markedsføring på sociale medier relevant

Ifølge Danmarks Statistik brugte 77 % af danskerne i 2018 sociale medier dagligt. Det mest brugte sociale medie er Facebook, som 53 % bruger dagligt, efterfulgt af Instagram (19 %), Snapchat (19 %), YouTube (16 %) og LinkedIn (4 %). Der er også en stærk sammenhæng mellem danskernes forbrug af sociale medier og online shopping. Hele 77% af danskere, der benytter Facebook på daglig basis, har foretaget et online køb inden for de seneste tre måneder, og 72% har købt et produkt, efter de har været eksponeret for det på Instagram (Slots- og Kulturstyrelsen – Mediernes udvikling i Danmark).
 

Hvad kan markedsføring på de sociale medier gøre

Det kan gøre meget. De sociale medier er vigtige og effektive kanaler, når det kommer til at kommunikere med både nuværende og potentielle kunder. Konkret kan markedsføring på sociale medier få flere kunder til Jeres virksomhed og dermed generer mere salg. Med de rette marketingkampagner og god planlægning kan I med sociale medier:
  • Øge kendskabet til Jeres virksomhed
  • Skabe trafik til Jeres hjemmeside
  • Øge interaktionen med kunderne og dermed styrke deres loyalitet hos Jer
  • Få mere viden om Jeres nuværende og potentielle kunder

Hvem er målgruppen og hvilke sociale platforme er vigtige

Det kan være svært at finde ud af hvilket eller hvilke sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube , LinkedIn mfl.) der er mest optimale at bruge til Jeres markedsføring. Ofte er det fristende at vælge alle de kendte, fordi man gerne vil have kommunikation og budskaber bredt ud. Det er imidlertid langtfra altid optimalt.
 
Derfor arbejder vi hos Porthos med at fastlægge, hvad hensigten med virksomhedens og brugerens tilstedeværelse på de forskellige medier er. Vi undersøger sammen med Jer, hvilken værdi I som virksomhed får ud af at være på hvert af de forskellige sociale medier.
 
Dernæst hvad brugeren for ud af at følge Jer på et givent socialt medie. Det giver os et grundlag for at vælge præcis det eller de sociale medier, som giver Jer bedst mulighed for at nå Jeres marketing -og salgsmålsætninger.
 

Hvad er en god kundesegmentering

For at øge relevansen af indholdet af jeres annoncer og budskaber på de valgte sociale medier skal det målrettes en specifik kundeprofil, også kaldet en persona, som er en del af Jeres kundesegment. Persona er en kunde eller bruger, som er så godt beskrevet, at de kan identificeres med eksisterende eller potentielle kunder. De kan derved anvendes til at repræsentere gennemsnittet af jeres virksomheds målgruppe og hjælpe jer til at identificere jer med kunderne. I udarbejdelsen af persona er det relevant at beskrive deres personlige data, hvilken digital profil de har og hvilke emotionelle triggere, der ligger i profilen. Eksempelvis hvilke ønsker og drømme har persona? Hvad ønsker persona at undgå eller er i tvivl om?
 

Hvorfor er en konkurrentanalyse nødvendig

For at udvikle kampagner og aktiviteter til sociale platforme, der skaber opmærksomhed og engagement, er det en god ide at holde sig opdateret om, hvad der virker overfor forbrugeren.
 
En måde er at blive inspireret af, hvad konkurrenter med tilsvarende produkter eller services gør. Skim et par af konkurrenternes platforme. Find høj- og lavpunkter i deres opslag på deres side. Kig på opslags-koncepterne og på de reaktioner de får i opslagene. Hvad virker? Hvad virker ikke? Tjek også sammenlignelige virksomheder med alternative produkter gør. Få overblik over de sider som vores persona bruger meget tid og få inspiration til udvikling af Jeres kampagneindhold.
 

Hvordan planlægger jeg social media kampagner

Planlægning og timing for aktiviteterne på Jeres sociale platforme, er afgørende for succes. Der skal laves en plan for det indhold, I skal udgive. Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig. Der skal udarbejdes en overordnet kalenderplan for minimum den kommende måneds opslag. Frekvensen af posts i løbet af perioden afhænger af Jer. I princippet skal I kun lave opslag, når I har noget værdifuldt indhold, som bidrager til at både I og forbrugeren oplever værdi. Lav så mange opslag, som I har godt indhold til. Vigtigt er det, at forbrugeren synes, at Jeres SoMe platform er interessant og relevant at være på. En god måde at sikre variation og fastholdelse af forbrugeren er at give dem en masse værdifuldt indhold før et tilbud om konkret salg.
 
Der er mange typer af opslag. I skal vælge dem, der understøtter Jeres marketing -og salgsmålsætninger. Eksempler på opslag er:
  • Konkurrencer
  • Tips og tricks
  • How to …
  • Do´s and Dont´s
  • Behind the scenes
  • Medarbejder portrætter
  • Testimonials
  • Afstemninger
  • Give-aways
  • Brugerundersøgelser (Polls)
  • Vidste du at …
Når I udvikler det konkrete indhold (tekst, billeder, video, konkurrencer mv.) er målet at få gode opslag, som ses og deles af mange forbrugere. Er opslaget relevant for brugerne vises det flere gange. Et opslag skal skabe opmærksomhed gennem blikfang. Brugeren skal standse på Jeres opslag fremfor andres. Tiden der bruges på opslaget er afgørende for opmærksomhed og spredning. Handlingskurven i tekst og video, skal være så spændende, at flest muligt læser/ser til ende. Det får brugeren til at blive på Jeres side. Sørg også for at Jeres indhold vækker følelser. Det medfører som regel, at brugeren får lyst til at engagere sig i Jeres oplæg ved at kommentere, dele og like.
 
De væsentligste succeskriterier for posts er rækkevidde (reach), hvor mange ser den og interaktion (engagement), hvor mange reagerer med kommentarer og deling.
 
For at få mest ud af Jeres marketing på sociale medier er det vigtigt at få skabt det rigtige fundament gennem rigtige valg og prioriteter.
 
Porthos tilbyder at hjælpe med at udarbejde Jeres SoMe (sociale media) strategi eller justere i den eksisterende ud fra helhedsorienteret betragtning. Vi kan også være med til at udvikle relevant og engagerende indhold, som giver flere nye kunder og mere loyale kunder.