Har du har besluttet dig for at sælge eller købe en virksomhed eller klinik, vil det altid være en god ide at tage en uvildig rådgiver med på råd. Porthos Group har været involveret i flere virksomhedshandler, som virksomhedens forlængede arm – både når det drejer sig om at finde en køber til virksomheden, eller finde en virksomhed, der passer til specifikke ønsker. Vi kan derfor tilbyde enten køber eller sælger en kompetent rådgivning, gennem alle faser af processen.
 
 

Køb af virksomhed eller klinik – hvad er vigtigt 

Et køb af virksomhed, er en kompleks proces, og hvis man ikke har gjort sig de rigtige overvejelser og lavet en grundig research, vil det i værste fald kunne medføre at hele ens investering kan gå tabt.
 
Vi har nedenfor listet nogle af de væsentlige områder, der skal overvejes i forhold til gennemførelse af et virksomhedskøb.
 

Hvad med finansiering

Helt indledningsvist er det vigtigt at få afdækket hvilke finansieringsmuligheder der er for et køb af en virksomhed, og under hvilke konditioner en sådan finansiering vil kunne optages.
 
Hvis køber skal ud og låne til hele eller en del af købet af virksomheden, så er det vigtigt at have nogle gode forretningsplaner inklusiv due diligence- og markedsanalyser, at præsentere for de potentielle långivere, som køber har valgt.
Hvis et køb baseres på selvfinansiering, er der færre krav køber skal forholde dig til, og der kan i højere grad fokuseres på de områder, køber mener er relevante i analysen af de potentielle virksomheder.
 

Hvad med risikoprofil og selskabsstruktur

Det er vigtigt at køber på forhånd gør sig klart, hvad man er villig til at investere og hvilken risiko man ønsker at tage. Ligeledes er det vigtigt at køber får defineret den virksomhedsstruktur og den finansiering der skal anvendes, så de skattemæssige aspekter af købet er optimale.
 

Hvad er en Due diligence

Formålet med en due diligence er at få lavet en fuldstændig analyse af virksomheden, dens forpligtelser, kontrakter, regnskaber mv. Med andre ord er en due diligence en slags “tilstandsrapport” på virksomheden, og omfanget af en due diligence afhænger helt og holdent af virksomheden og dens kompleksitet samt risiko profil.
 

Hvordan gennemføres en prisforhandling 

En prisforhandling bør tage udgangspunkt i virksomhedens værdi og de forhold der er fundet frem til under den gennemførte due diligence. Selve overdragelsesaftalen ved køb af virksomheden vil som minimum typisk indeholde;
  • Specifikation af de aktiver der medgår i handlen
  • Størrelse og type af gæld der overtages
  • Købesummens størrelse og betalingsfrister
  • Sikring af betaling til sælger
  • Sælgers frigørelse fra forpligtelser
  • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
  • Information til relevante samarbejdspartner og leverandører mv.
Under selve overgangen/overtagelsen af virksomheden, skal man bl.a. huske at overholde reglerne for en virksomhedsoverdragelse, idet der er specifikke regler for hvordan de ansatte er beskyttet og hvilke muligheder der er for at ændre forholdene omkring overenskomster mv.
 
 

Salg af virksomhed eller klinik – hvad er vigtigt 

Ved salg af virksomhed, er der ofte meget fokus på kontraktgrundlag og ikke mindst værdisætning af virksomheden. Men her er det også vigtigt, at overveje om den økonomiske og skattemæssige struktur i virksomheden er optimeret til et salg.
 
De færreste har tilstrækkelige erfaringer med at lave et virksomhedssalg, og for de flestes vedkommende er det første gang de står over for at skulle sælge en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at man allerede tidligt i processen involverer eksterne parter, som er erfarne og kyndige på området. På den måde kan man få mange års erfaring med ind i hele processen omkring et salg af en virksomhed.
 

Hvordan klargøres virksomheden eller klinikken til et salg

En klargøring af virksomhed eller klinik til salg, har til formål at gøre virksomheden indbydende for en potentiel køber, og samtidig øge værdien af virksomheden. I princippet bør en virksomhed altid være klar til salg, hvis den vel og mærke er drevet optimalt.
 
Gennem de virksomhedshandler vi har været involveret i, viser vores erfaring at følgende elementer kan være med til at gøre din virksomhed mere attraktiv for en køber;
  • Optimering af aktiver. Tilpas værdien og skær de ting fra som ikke skaber værdi for virksomheden.
  • Opdatér dokumentation på økonomiske, procesmæssige og juridiske forhold. Kontrakter og aftaler med medarbejdere, leverandører og kunder skal opdateres eller udarbejdes/ underskrives. Ligeledes bør virksomheden sikre at budgetter, lager og inventar samt andre økonomiske forhold løbende bliver dokumenteret og opdateret.
  • Forankring og overlevering af virksomhedens og ejerens viden. Virksomhedens viden er ofte det kritiske element i værdisætning af en virksomhed, så derfor er det vigtigt at denne viden forankres enten skriftligt (arbejdsgange, vejledninger, produktionsmetoder etc.) eller overleveres til de medarbejdere der fortsætter i virksomheden efter et salg (kunderelationer, netværk etc.)
  • Styrk bestyrelsen. Mange virksomheder (selskaber) har såkaldte familiebestyrelser, som ikke nødvendigvis er værdiskabende. Sørg for at få indsat en professionel bestyrelse, og derved får virksomheden markant styrket sin videnskapital til en relativ begrænset investering. Hvis ikke der er en bestyrelse, så kan Porthos Group træde ind i den rolle.

 

Hvad hvis jeg mangler en køber eller sælger

Har du ikke selv en køber eller sælger, kan vi kan formidle kontakten gennem vores eget netværk. Her har vi kontakt til både investorer, med lyst og evne til at investere i eller købe virksomheder samt ejere, der ønsker at sælge deres virksomhed.
 
 

Hvorfor rekruttering af en efterfølger kan være relevant

Et scenarie vi ofte oplever, er ejere der har skabt en god virksomhed, men som har svært ved at finde den rigtige køber der kan overtage virksomheden, med respekt for det som er blevet skabt.
 
Vi kan hjælpe med at finde en interesseret køber, som så i en aftalt periode, arbejder sammen med den eksisterende ejer inden et køb gennemføres. Her får ejer så mulighed for at præge og oplære køberen inden overtagelsen. Det giver større sikkerhed for, at virksomhedens ånd og værdier bibeholdes, efter at sælger har sluppet den.