Værditilbudet er fundamentet for en effektiv markedsføring

Virksomhedens position på markedet skal være stærkt for at kunne modstå hård konkurrence, ændrede markeds- og samfundsforhold. Et unikt værditilbud, også kaldet ”Value Proposition”, er afgørende for at sikre en holdbar konkurrencefordel. Det er det første besøgende på virksomhedens hjemmeside ser. Et klart værditilbud konverterer og fører til salg. I skal som virksomheden vide og beskrive, hvad det helt særlige i Jeres kundetilbud er. Hvilken forskel gør Jeres produkter og services for kunden? Hvorfor vælger kunden Jeres produkter? Læs mere om value proposition her.

Få de rigtige kunder

Det er vigtigt at kende Jeres målgruppe (også kaldet kundesegment) rigtig godt for at kunne optimere Jeres markedsføring. Hvad er det de ønsker? Hvilke frustrationer oplever de og hvilke omkostninger har det for dem? Hvilke fordele ønsker kunden at opnå og opleve?

Kriterierne for segmenteringen afhænger af Jeres marked, produkt og de informationer, der er adgang til. Uanset hvordan det gøres, handler det om at finde de kunder, som vil opleve Jeres budskab som relevant. Jo mere præcist I forstår Jeres kundesegmenter, jo bedre resultater opnår I. Læs om effektiv kundesegmentering her.

Målrettet planlægning af marketingaktiviteter

Markedsføringsplanen danner rammen for de aktiviteter, der markedsfører og brander Jeres produkter og services over en given periode. Det er vigtigt, at planlægge aktiviteterne med udgangspunkt i virksomhedens målsætninger og strategier. Markedsføringsplanen laves årligt, men den skal jævnligt opdateres fordi markedsforhold og konkurrence situation ændrer sig hele tiden. Vi kan hjælpe dig med udarbejdelse af en operationel markedsføringsplan, baseret på en velgennemprøvet struktur og tilgang. Læs mere om markedsføringsplanen her.

Online marketingstrategi

Mange har en ide om, at deres onlinemarkedsføring skaber resultater- Men får de egentligt nok ud af indsatsen? Hvor stor en procentdel af de nye kunder kommer fra den digitale indsats? Er de forskellige online medieplatforme optimeret i forhold til virksomhedens forretningsambition, salgsmålsætninger og produkter?

Vejen til et bedre udgangspunkt er at få lavet en digital marketingstrategi. Den mangler ofte at blive lavet før man begynder eksekveringen. Med den beskrives de strategiske mål for hvad online markedsføringen skal skabe i form af nye kunder og øget loyalitet blandt eksisterende kunder. Den giver retning for, hvad der skal til for at nå målene for produkt og brand.

Porthos Group kan hjælpe med at udvikle Jeres digitale marketingstrategi så hjemmesiden, tilstedeværelse på sociale medier, online annoncering mv. bliver målrettet og effektiv.

Online markedsføring

Kunderne Googler og bruger i dag deres netværk gennem sociale medier, når de har behov for at blive inspireret og finde løsninger. 70% af kundens købsproces foregår typisk online. Kundernes købsbeslutning er ofte truffet før de kontakter mulige leverandører. Derfor er god online markedsføring afgørende for at få flere kunder.

En række andre onlinekanaler er vigtige for effektivt at markedsføre jeres produkt eller service til potentieller og nuværende kunder. De væsentligste er hjemmesiden, SEO (søgeordsoptimering), Google- og Facebook annoncering og markedsføring på og sociale medier.

Porthos Group tilbyder at målrette Jeres online markedsføring så den generer flere kunder. Vi sikrer en balance mellem effekt og økonomi ved at optimere Jeres hjemmeside og sociale medier. Vi gør det i samarbejde med en række specialister inden for SEO-optimering, visuel design og tekstskrivning.

SEO optimering af hjemmesiden

En vigtig onlinekanal er som sagt virksomhedens hjemmeside. Den skal indeholde relevant information og overbevise forbrugeren om, at man er ekspert inden for sit produkt- eller serviceområde. Det vil give de besøgende lyst til at blive på siden og foretage en handling f.eks. køb, kontakt eller tilmelding. For at Jeres hjemmeside skal opnå en høj placering på Google, når forbrugeren søger efter produkter eller de services I sælger, skal den udover super indhold også have et godt tekniske niveau, være brugervenlighed og populær. Dette arbejde kaldes samlet for SEO optimering af hjemmesiden. Porthos kan hjælpe med at udvikle og optimere jeres hjemmeside både indholdsmæssigt og teknisk. Læs mere om SEO optimering her.

Markedsføring på sociale medier

De fleste mennesker har en profil på Facebook, Instagram, Twitter og lignende. Brugen af sociale medier til markedsføring af Jeres produkter og services er derfor en god måde at nå ud til mange mennesker. Hvert enkelt social media platform er imidlertid unik. Det er derfor afgørende at finde ud af hvilke sociale medier der bedst understøtter Jeres virksomhed og hvor I er mest relevante for Jeres målgruppe. Når I har valgt eksempelvis at være på Facebook, er det vigtigt at det indhold (tekster, billeder, videoer, konkurrencer) I slår op, er målrettet og relevant i forhold til den specifikke kundeprofil I gerne vil have en relation med. Ellers ser de ikke de kampagner I slår op.

Med udgangspunkt i Jeres konkrete situation kan Porthos Ghjælpe Jer med at få mest muligt ud af marketingindsatsen på sociale medier. Læs mere om markedsføring på sociale medier her.

kontakt os - og få gratis dialogmøde

Optimering af falcks marketingfokus

Porthos hjælper Falck med at skabe en stærkere global branding og kommunikationsafdeling. Med afsæt i afdelingens forretningsmæssige mål har vi defineret, hvilke initiativer og leverancer den skal være ansvarlig for. Det gælder bl.a. udvikling af branding guidelines, value propositions, udarbejdelse af marketingindhold til hjemmeside, sociale medier og PR. Dernæst har vi beskrevet, hvilke marketingfaglige kompetencer afdelingen behøver for at løse opgaverne. Vi har også klarlagt, hvordan der skal samarbejdes med de forskellige forretningsenheder – Ambulance Service, Vejhælp, Healthcare og Brand Service.

udvikling af value proposition for tandpasta producent

For biotek virksomheden Fenucure Medical har Porthos Group udarbejdet en brand strategi for deres tandpasta Dentacure herunder defineret virksomhedens DNA og udviklet value proposition. Dentacure har nu fået en mere unik position i markedet og er dermed styrket i forbindelse med en større relancering og udrulning på nye markeder.

“Med udgangspunkt i, at vi skulle udvikle vores brand strategi, samarbejdede vi tæt med Niels Kirkebye fra Porthos, som hurtigt formåede at sætte sig ind i den nye case, give brugbar sparring undervejs i processen og hjælpe til med, at vi nu har fået fastlagt en klar strategi”. Lars Müller, Marketingchef Fenucure Medical ApS