For at målrette salgs- og marketingindsatsen er det vigtigt at forstå, hvem der er Jeres målgruppe. Fokus skal altid være den gruppe af forbrugere for hvem Jeres produkter/services skaber mest værdi, ved at opfylde deres behov. I segmenterer (afgrænser) således markedet og definerer det eller de kundesegmenter, som har mest brug for Jeres ydelser eller ekspertise og hvor I kan tjene flest penge. I finder med andre ord de rigtige kunder til Jeres produkt/service. 
 
 

Hvem er den rigtige kunde

Virksomhedens kundesegmenter er både de kunder I allerede har, samt potentielle nye kunder, der endnu ikke handler hos Jer. Kundesegmenter kan inddeles og synliggøres via en opdeling, hvor fælles karakteristika beskrives hos både eksisterende og potentielle kunder og markeder, f.eks. geografiske, demografiske, emotionelle eller adfærdsmæssige fællestræk.
 
Ved at fokusere på et kundesegment, kan I lære en specifik målgruppe at kende godt nok til at kunne optimere produkttilbud, prissætning og markedsføring og dermed skabe mulighed for øget omsætning til Jeres virksomhed.
 
Derved kan I spare på de interne markedsføringsressourcer, fastholde og optimere på eksisterende kunderelationer, samt tiltrække kunder fra potentielt profitable markeder – og dermed skabe mulighed for ny eller øget omsætning i din virksomhed.
 
Når Jeres kundesegmentering er på plads skal der udarbejdes personas også kaldet personprofil. Persona er en del af kundesegmentet.
 
Personas er fiktive kunder eller brugere, som er identificeret og beskrevet, så det er muligt at få et billede af de eksisterende eller potentielle kunder. Dette billede kan så bruges til at beskrive virksomhedens typiske målgruppe, og hjælpe med til at identificere virksomheden med kunderne. Det er nemmere at få et budskab frem eller gøre indhold relevant, når man ved, hvad der fanger kundernes opmærksomhed, eller hvilke bekymringer de måtte have.
 
 
Når personas laves er det relevant, at se på:
    • Personlige data: navn, alder, uddannelse, bopæl, familieforhold, arbejdsforhold etc.
    • Digital profil: Hvilke medier er persona på og hvad følger vedkommende på medierne?
    • Emotionelle triggere: Hvad drømmer persona om? Hvad ønsker persona at undgå? Hvad er persona i tvivl om? Hvilke myter tror persona på?
    • Rolle i købsprocessen: Er din persona beslutningstager, influent eller noget helt tredje?
 
Porthos Group hjælper at segmentere Jeres kunder og vi laver en eller flere personas ud fra Jeres kundesegment. Det vil styrke Jeres markedsføring fordi I præcist kan målrette jeres kommunikation og budskaber.