For at sikre at Jeres investering i markedsføring resulterer i flere og mere loyale kunder, er det afgørende at planlægge Jeres markedsføringsaktiviteter, oftest et år frem i tiden. Tidshorisonten er vigtig, fordi nogle af jeres markedsføringsindsatser vil vise resultat inden for en kort periode, eksempelvis en bannerannonce med et konkret tilbud. Hvorimod andre aktiviteter såsom Google annoncering med branding af Jeres virksomhed kræver længere tid før effekten kan måles. 
 
 

Hvorfor en god planlægning giver resultater

En god måde at strukture Jeres marketingindsatser i forhold til de forretningsmæssige mål I har, er ved udarbejde en årlig markedsføringsplan.
 
En markedsføringsplan sikrer bedre styr på markedsføringen. Den har til formål at skabe en samlet plan for, hvordan I vil markedsføre jeres produkt, service og generelt jeres virksomhed. En markedsføringsplan sikrer at alle i virksomheden har en forståelse for, hvad I gerne vil opnå med Jeres markedsføring, samt hvrodan det eksekveres.
 
Uden en plan kan Jeres indsatser nemt blive ukoordinerede. Det vil ligeledes være svært at sætte et tal på det budget, der er behov for samt vide hvilke ressourcer, outsourcing og eventuelt ansættelser indsatserne vil kræve i løbet af året.
 

Hvad indeholder en markedsføringsplan

En markedsføringsplan beskriver de aktiviteter, der skal sættes i værk for at kunne føre Jeres marketingstrategi ud i livet. Der tages stilling til en række ting, som hjælper med at sætte fokus på det, der giver mest værdi for Jeres forretning. F.eks. Hvem er målgruppen for de enkelt aktiviteter. Skal marketingkampagnerne fokusere på produkter/ services. Skal der også være fokus på branding af virksomheden? En del af planen er også at vælge hvilke medier skal bruges til markedsføringen? 
 
Det kan være forskelligt, hvad indholdet i en markedføringsplan er. Det afhænger af branche, industri, om I sælger til forbrugere (B2C) eller andre virksomheder (B2B), og hvor stor Jeres digitale tilstedeværelse er.
 

Vision

Her beskrives hvordan fremtiden ser ud og hvor skal virksomheden være om 3 år. Dette er en vigtig overvejelse, fordi planen vil angive, hvordan Jeres vision skal føres ud i livet.
 

Overordnet mål

Her angives specifikke mål, som vil gøre virksomheden i stand til at gøre visionen til en realitet. Disse kan omfatte et mål for omsætning, indtjening, overtagelse af andre virksomheder, en markedsandel eller imageopfattelse i Jeres kundesegment.
 

Situationsanalyse – hvor er vi nu

Situationsanalysen ser på virksomheden fra en ekstern og intern vinkel og giver et overblik over virksomhedens position. Ud fra denne vil I kunne udforme en effektiv plan. Analysen vil hjælpe med at forstå, hvem Jeres nuværende kunder er, hvordan de opfatter Jeres virksomhed og hvordan Jeres produkter og services skaber værdi for kunderne. Den ser også på strukturen i Jeres kundeforhold og angiver, hvordan kunderne køber hos Jer. Køber de for eksempel direkte eller via en anden kanal? Her sættes også fokus på Jeres konkurrenter og den konkurrencemæssige position samt mulige hindringer for vækst, som skal overvindes.
 

Målsætninger – hvor er vi på vej hen

Her angives, hvor I skal hen og inden for hvilken tidsramme. I bør have bestemte indikatorer til at måle, om der er fremgang eller ej. Eksempelvis, om I har nået x-antal nye kunder inden for perioden.
 

Målgruppe – hvem skal vores markedsføring rettes mod

For at gøre Jeres marketingindsatser mere målrettede og relevante for en specifik grupper mennesker skal I identificere, hvem der er Jeres målgruppe. Det vil sikre en større effekt af kampagnerne. Med en god segmentering af Jeres målgruppe ved I således hvorhenne i livet de potentielle kunder er og hvilken situation de står i. Det gør det nemmere at fortælle dem om, hvordan Jeres produkt eller service kan hjælpe dem.
 

Planer – hvilke kampagner skal udvikles og hvor

I denne del beskrives de konkrete marketingindsatser, som I planlægger at eksekvere. De skal medvirke til, at I når Jeres målsætninger for året og på sigt de overordnede mål for virksomheden. For hver indsats er det vigtigt at få beskrevet den forventede effekt af indsatsen – eksempelvis antal nye kunder, antal henvendelser, antal tilmeldinger til nyhedsbrev, forbedret brand image, antal deltagere i kundeevent.
 
I planerne skal det også indgå på hvilke marketingkanaler kampagnerne skal foregå. Er det på sociale medier, Google Ads, hjemmesiden, printannonce i magasin/avis eller som en konference/udstilling. Ofte gennemføres indsatsen på e vifte af medier for at nå ud til målsegmentet flere gange.
 

Årshjul

En god måde at få overblik over årets markedsføring aktiviteter, er ved at have et årshjul. Årshjulet kan laves i flere niveauer, og I kan tildele ansvarsområder for de enkelte opgaver. Årshjulet kan fungere på uge eller månedsniveau. I hjulet oprettes de kampagneaktiviteter, begivenheder og medier som I har beskrevet i Jeres plan.
 
En god markedsføringsplan er afgørende for at I når jeres mål og effektivt udnytter Jeres budget og ressourcer. Ønsker I sparring til planlægning af jeres markedsføringsindsats kan Porthos Group hjælpe med at udarbejde Jeres  plan med afsæt i en velgennemprøvet struktur og tilgang.