Markedsføring eller Marketing er den opgave virksomheden har med at lære forbrugerne, hvorfor de skal vælge netop din ydelse eller produkt, og ikke det som dine konkurrenter kan tilbyde. Fundamentet for en effektfuld markedsføring, er at have et klart value proposition. Det er virksomhedens unikke tilbud til kunden. 
 

Sådan opnås en effektfuld markedsføring

Selve opgaven eller processen med markedsføring, handler altså om at skabe et produkt- eller servicekoncept, identificere, hvem der kunden er, og sidst men ikke mindst promovere/flytte det gennem de relevante salgskanaler. Med andre ord er markedsføring alt det der kommunikeres til markedet og kunderne – altså hvad der overtaler dem til at købe dine produkter eller tjenester.

Hvilke grundlæggende faser er der

Virksomheder skal gennem 4 faser for at sikre, at deres produkter eller tjenester er klar til markedet (salg).

  • Ideen og et klart value proposition
  • Udvikling og test
  • Annoncering
  • Salg

Ideen og det et klart value proposition

Marketing starter allerede når du udvikler en idé til et produkt eller ydelse. Det skal være klart

 • hvordan dit produkt/serviceydelse løser / forbedrer problemer for kunden
 • hvilke fordele kunder kan forvente
 • hvorfor kunder skal købe fra dig og ikke fra dine konkurrenter

Når vi hjælper en virksomhed i idéfasen, starter vi altid med at udarbejde dens ”Value proposition” også kaldet værditilbud. 

Denne tilgang sikrer en struktureret identificering og evaluering af virksomhedens ideer / tilbud, med det klare formål at få belyst den værdi, virksomheden ønsker at skabe for kunderne gennem et nyt produkt eller service. Det betyder, at I stedet for at have fokus på produktegenskaber, er det den værdi eller oplevelse kunden får ved produktet/ydelsen som er det essentielle.

Hvordan designes et value propostion?

Selve processen frem mod den endelige formulering af virksomhedens Value proposition, består af to dele – en profilering af kunden og efterfølgende en beskrivelse af virksomhedens idé (værditilbud).

Profilering af kunden

Som det første, skal der laves en kundeprofilering til at visualisere og teste virksomhedens forståelse for det kundesegment som et givent produkt eller ydelse er rettet mod. En sådan kundeprofilering skal indeholde følgende tre elementer;

 • en beskrivelse af de “opgaver” som virksomhedens kunder gerne vil have løst, og det kan være både funktionelle/fysiske, sociale eller følelsesmæssige.
 • de “udfordringer”, som kunden gerne vil undgå såsom utilfredshed, frustrationer eller risici forbundet med at løse ovenstående opgaver.
 • “Fordele”, som kan hjælpe kunden med at opnå en succesfuld løsning på en opgave, hvilket kan være konkrete resultater eller mål.

Virksomhedens værditilbud

Herefter skal virksomhedens idé (værditilbud) analyseres, med det mål at identificere de områder ideen kan minimere eller reducere “udfordringer” og skabe “fordele” for kunderne. Dette gøres ved at;

 • beskrive præcist hvad det er virksomhedens idé vil give kunden.
 • få et klart billede af hvordan virksomhedens idé kan fjerne eller reducere de ”udfordringer” som kunden har og bekymrer sig om.
 • beskrive hvordan ideen kan skabe “fordele” for kunden eller vil blive opfattet som en ekstra bonus.

Virksomhedens endelige value proposition

Når virksomheden har fået udarbejdet kundeprofilen og beskrevet sit værditilbud, matches kundernes ”udfordringer” og ønske om ”fordele” med virksomhedens løsning. Resultatet af dette vil så være kernen i virksomhedens værditilbud. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at når den endelige Value proposition skal indeholde følgende elementer:

 • En overskrift som beskriver den fordel kunden tilbydes
 • En underoverskrift som i detaljer forklarer hvad der tilbydes til hvem og hvorfor
 • Evt. 3 bullits med produkt fordele og features 

Udvikling og test

I praksis handler det om at få testet sine ideer af så hurtigt som muligt, og gerne på den kundegruppe der i sidste ende er brugere af produktet eller ydelsen. Typisk vil vi teste den nye idé i såkaldte loops, hvilket betyder at ideen bliver testet på kunden – der indsamles viden – ideen tilpasses og testes igen, indtil det ønskede resultat er opnået.

Med denne form for test, får virksomheden en effektiv og hurtig proces, hvor den kan tilpasse og justere ideen sammen med det relevante kundesegment, så det får relevans og løser kundens behov, i stedet for at udvikle noget som potentielt ikke skaber værdi.

Ovenstående praktiske testforløb kan med fordel kombineres med markedsundersøgelser i fokusgrupper, hvor fokus er forbrugerinteresse, idetilretninger og salgspris indikationer. Fokusgruppe undersøgelser kan kombineres med konkurrentanalyser, der igen kan give virksomheden værdifuld information omkring placering idé/produkt på et eksisterende eller nyt marked.

Annoncering

De informationer og den erfaring der indsamles, under udviklingen af et produkt eller ydelse, er værdifuld input til at definere virksomhedens marketingstrategi og udvikle den rette reklamekampagne eller annoncering.

I dag er annoncering på de sociale medier blevet det foretrukne valg for mange B2B og B2C virksomheder, da man med den rette indsats kan nå et stort kundepotentiale for relativt få midler – hvis man vel art mærke, får den rigtige hjælp.

I modsætning til søgeordsannoncering på bla. Google, hvor annoncerne aktiveres af eksempelvis specifikke søgeord og sætninger, finder sociale medier frem til potentielle kunder ved hjælp af de informationer, som brugerne deler og skaber med andre bruger og fora. Det betyder at annoncering via de sociale medier proaktivt kan ramme nøje udvalgte målgrupper, inden de nødvendigvis selv er begyndt at søge efter din virksomheds produkt eller service.

Sociale medier er derfor et oplagt valg, når virksomhedens skal vurdere, hvorledes den får mest ud af sit markedsføringsbudget, idet der er masser af datainformation til rådighed om forbrugerne, til identificering af virksomhedens målgruppe. Det betyder at annoncekampagner kan gøres væsentlig mere ”personlige”, med en god hitrate til følge.

Vi kan tilbyde at hjælpe din virksomhed med at nå de mål, der er sat mht. skal udbrede kendskabet til din virksomhed hos specifikke kundegrupper, eller skabe efterspørgsel og salg,

Salg

Definér hvilke salgskanaler der vil være de mest optimale for din ydelse eller produkt. Skal det sælges direkte eller gennem grossister, nationalt eller internationalt eller måske online. Dit valg af salgskanal har indflydelse på, hvem der køber dine produkter, hvornår de køber dem, og hvordan de køber dem.

 
Porthos Group tilbyder at udvikle et stærkt fundament der sikre at markedsføringen bliver effektiv, ved at udvikle Jeres virksomheds unikke kundetilbud (value proposition). Det skal klart udtrykke den værdi, I som virksomhed ønsker at skabe gennem Jeres produkter og services. Vi hjælper Jer også med aktivt at bruge kundetilbuddet i Jeres markedsføring bl.a. på hjemmesiden og sociale medier.