Effektiv markedsføring.. med kunden i centrum

Har du oplevet, at der i virksomheden ikke er fælles forståelse af, hvilke unikke fordele ved jeres produkt eller service, der skaber den langsigtede konkurrencefordel i markedet?

Strategi for virksomhedens brand

Virksomhedens værdi og position på markedet skal være stærk for at kunne modstå hård konkurrence, ændrede markeds- og samfundsforhold. En stærk brand identitet er afgørende for at sikre en unik og holdbar konkurrencefordel. Virksomheden skal vide hvilken forskel dens brands og produkter gør for kunden. Hvorfor vælger kunden dine produkter? Vi hjælper med at udvikle jeres Value Proposition så det klart udtrykker den værdi, I som virksomhed ønsker at skabe for kunden gennem Jeres produkter og services.

Kend din kundemålgruppe

Det er afgørende at kende sin kundemålgruppe rigtig godt. Hvad er det, de ønsker at få gjort? Hvilke frustrationer oplever de og hvilke omkostninger har det for dem. Man skal også vide hvilke fordele kunden ønsker at opleve? Hvad forventer de? Porthos hjælper med at definere og beskrive dit kundesegment.

Kriterierne for segmenteringen afhænger af Jeres marked, produkt og de informationer, der er adgang til. Uanset hvordan det gøres, handler det om at finde de kunder, som vil opleve Jeres budskab som relevant. Jo mere præcist I forstår Jeres målgruppe, jo bedre resultater opnår I.

Kundens rejse mod køb

Det er afgørende at kende kunders købsproces, også kaldet kunderejsen. Man skal kortlægge kundens adfærd og behov før, under og efter køb. Baseret på den viden kan man producere det rette kampagne-indhold, levere det på det rette tidspunkt og i de rette kanaler. Det er også vigtigt at vide hvilke interessenter, der typisk er involveret i købsbeslutningen hos kunden. Når man er i mål med dette, kan der udvikles målrettede marketingindsatser. Vi kan deltage i og facilitere udvikling og optimering af Jeres kunderejse og kortlægning af kunde-personaer. Herudfra hjælper vi med at definere hvilken kommunikation og aktiviteter, der skal til for, at kunden ender med at købe Jeres produkt eller service.

Målrettet planlægning af produkt- og marketingaktiviteter

Marketingplanen danner rammen for de aktiviteter, der markedsfører og brander produkter og services over en given periode. Det er vigtigt, at planlægge aktiviteterne med udgangspunkt i virksomhedens målsætninger og strategier. Marketingplanen laves årligt, men den skal jævnligt opdateres fordi markedsforhold og konkurrence situation ændrer sig hele tiden. Porthos Group kan assistere med at udarbejde jeres marketingplan med afsæt i en velgennemprøvet struktur og tilgang.

Digital marketing

Kunderne googler og bruger i dag deres netværk, når de har behov for at blive inspireret og finde løsninger. Efter kunden har foretaget sin research foregår 70% af købsrejsen typisk online. Kundernes købsbeslutning er ofte truffet før de kontakter mulige leverandører. Derfor er det vigtigt at kende kundens rejse mod købet for at være tilstede i research fasen og dermed komme i betragtning som leverandør. Digital markedsføring med særlig fokus på at hjælpe kunden gennem købsrejsen – fra de bliver opmærksomme på, at de har et behov, til den endelige beslutning om et køb, er afgørende for succes.

Porthos Group hjælper dig med at blive mere kundeorienteret og dermed forbedre kunder og potentielle kunders oplevelse af din kommunikation og samhandel. Derigennem styrkes virksomhedens brand og effektiviteten af virksomhedens markedsføring øges, så der genereres flere leads, flere leads konverteres til kunder, flere kunder fastholdes længere, og flere kunder bliver ambassadører.