Akkreditering af læger og tandlæger

Står du overfor at skulle akkrediteres (IKAS) for første gang eller blot ønsker en gennemgang inden et kommende survey, så kan vi tilbyde dig den nødvendige støtte og hjælp.

Vi har erfaring fra både læge/speciallæge- og tandlæge praksis, hvor vi kan tilbyde;

  • Projektledelse og strukturering af hele forløbet – fra opstart til endelig akkreditering.
  • Support og støtte til udarbejdelse af procedurer, vejledninger og instrukser
  • Implementering, træning og undervisning
  • Gennemførelse af interne audits og prøveakkrediteringer

Overordnet set kan du selv vælge hvor meget du vil involvere dig i processen. Nogle af vore kunder synes det er spændende at være med, mens andre foretrækker at have deres fokus på patienter, og så lade os stå for det praktiske.

I alle tilfælde skal vi nok sørge for, at de udarbejdede systemer overholder IKAS standarderne og bliver solidt implementeret i din organisation.