Fremtidens klinik eller praksis

Patienters øgede krav og forventninger til behandling, har skabt et øget behov for synlighed og styring af klinik/praksis.

Det i kombination med at;

 • mængden af administrativt arbejde er stigende bla. pga. persondataforordningen (GDPR)
 • behovet for investeringer og et stigende lønpres, udfordre klinikkens soliditet
 • indtjeningen er presset pga. nye og ændrede tilskudsregler
 • behovet for træning og udvikling af  medarbejdere og behandlere er stigende

gør at mange klinikker og praksis er udfordret.

Porthos Group har erfaring fra både læge/speciallæge- og tandlægesegmentet, hvor vi kan tilbyde;

Økonomisk overblik

Klinikken

 • Kritisk gennemgang af de finansielle processer og rapporteringer
 • Sikre at pengestrømme og investeringer, er transparente og minimalt eksponeret for risici
 • Optimering af pris og ydelsesstruktur gennem analyse af indtjening og lønsomhed
 • Udarbejdelse af forretningsplan med målsætning, indsatsområder og tidsplan

Klinikejer/personale

 • Gennemgang og optimering af juridisk selskabsstruktur med fokus på indtjening og evt. salg
 • Personlig skatteoptimering
 • Bisidder ved kontraktforhandlinger, bank- og revisormøder

Patienttilgang og markedsføring

 • Forstå og kommunikere hvad der gør klinikken og dens ydelser unikke i markedet
 • Definere hvem der er virksomhedens kernepatienter og udarbejde operationelle marketingplaner og tiltag
 • Udarbejde patientens rejse til accept af behandling/genbehandling
 • Tænke patienten ind i alle klinikkens aktiviteter og sikre den mest effektive rekruttering og fastholdelse af patienter
 • Optimering af hjemmesider, SEO, e-mail marketing, automatisering, kampagner og events

Udvikling og rekruttering

 • Hjælpe klinikejer/daglig leder med at blive en bedre leder gennem sparring, udviklingssamtaler, kliniktilpassede kurser og personlig træning
 • Gennemgang og optimering af organisationsstruktur, medarbejderprofilering og sammensætning
 • Rekruttering/headhunting og ansættelse de rigtige behandlere og medarbejdere

Drift og behandling

 • Behandlingsplaner/optimering af aftalebog og stoletid
 • Tilbyde enkel og kliniktilpasset dokumentstyring, med mulighed for efterfølgende akkreditering
 • Akkreditering af klinik/praksis herunder udarbejdelse af vejledninger og instrukser, gennemførelse af surveys, træning og undervisning (IKAS)

Overordnet set kan du selv vælge hvor meget du vil involvere dig i processen. Nogle af vore kunder synes det er spændende at være med, mens andre foretrækker at have deres fokus på patienter, og så lade os stå for det praktiske.

I alle tilfælde skal vi nok sørge for, at de aftalte tiltag bliver solidt implementeret i din klinik/praksis.